Кононова Світлана Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Кононова Світлана Василівна

КО́НОНОВА Світлана Василівна (05. 03. 1940, м. Умань Київ., нині Черкас. обл. – 09. 04. 2016, Київ) – ентомолог. Д-р біол. н. (1997). Премія ім. Д. Заболотного АН УРСР (1987). Закін. Київ. ун-т (1966), де відтоді й працювала. Від 1970 – в Ін-ті зоології НАНУ (Київ): від 1997 – пров. н. с. Наук. дослідж. з фауни, систематики, еволюції та філогенії, трофіч. зв'язків, порівнял. морфології, зоогеографії проктотру­поїдних їздців родини Scelioni­dae. Авторка розділів у вид. «Фау­на України» (т. 2, вип. 10, К., 1992), «Опре­де­литель насекомых Даль­него Востока России» (т. 4, ч. 2, Владивосток, 1995).

Пр.: Теленомины фауны СССР (Hyme­noptera, Scelionidae, Telenominae). Ленинград, 1983 (спів­авт.); Сцелионины фауны СССР (Hymenoptera, Scelionidae, Scelioninae). Ленинград, 1990 (спів­авт.); Сцелиониды Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae). Подсемейства Teleasinae, Baeinae. К., 2001 (спів­авт.); Сцелио­ни­ды Палеарктики (Hymenoptera, Scelio­nidae). Подсемейство Scelioninae. С.-Пе­тербург; Москва, 2008 (спів­авт.); Новые палеарктические виды теленомин под­рода Telenomus (Hymenoptera, Sce­lio­nidae, Telenominae), среднеспинка у ко­торых с парапсидальными бороздами // ЗЖ. 2009. Т. 88, № 5.

А. Г. Котенко


Покликання на статтю