Кононович Олександр Львович — Енциклопедія Сучасної України

Кононович Олександр Львович

КОНОНО́ВИЧ Олександр Львович (03. 08. 1936, м. Ярославль, РФ) – радіо­еколог, фахівець з міграції радіо­нуклідів у довкіллі. Д-р тех. н. (1993). Закін. Моск. інж.-фіз. ін-т (1958). Відтоді працював у Ін-ті атом. енергії РМ СРСР; 1968–75 – в Ін-ті біофізики Мін-ва охо­рони здоров’я СРСР; від 1975 – у Всерос. НДІ експлуатації атом. електростанцій (усі – Москва). Водночас у 1990-х рр. викладав у Моск. ун-ті. Осн. наук. інтереси стосуються охорони довкілля, зо­крема екології атом. електро­станцій. Його дослідж. також при­­свяч. радіац. безпеці атом. підвод. човнів і вироб-ва плутонію та урану. Вивчав дифузію високотоксич. альфа-полімерів всередину полімер. матеріалів. Від травня 1986 протягом 2-х р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – для визначення скла­­ду викидів під час вибуху особисто взяв для аналізу зразок ма­теріалу фільтра для вловлювання аерозолів, вимірював радіоактивність води в Прип’яті та Дніпрі, складав карту забруднен­ня у межах 30-кілометр. зони. На основі виконаних у цей період дослідж. підготував доктор. дис. «Основы нормирования сбросов жидких радиоактивных веществ во внешнюю среду». Виховувався у колі науковців – фізиків матері Дори та дядьків Ов­сія і Олександра Лейпунських, вітчима хіміка-технолога В. Кар­­пова (син уродженця Києва, од­ного з організаторів рад. хім. пром-сті Л. Карпова).

Пр.: Нормирование сбросов и выбро­­сов радионуклидов и вредных веществ во внешнюю среду // АЭ. 1994. Т. 76, вып. 6; Радиационная емкость почвы // Радиац. и экол. безопасность предпри­ятий ядер. топлив. цикла. О., 1995. Вып. 1; Продольный перенос вредных примесей речным потоком // АЭ. 2001. Т. 90, вып. 1; Оценка допустимых сбро­­соб радионуклидов в водоемы // Изв. РАН. Энергетика. 2004. № 3 (усі – співавт., перші дві – спільно з укр. вченими).

А. І. Шушківський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. І. Шушківський . Кононович Олександр Львович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4498 (дата звернення: 25.09.2021)