Кононученко Валерій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кононученко Валерій Васильович

КОНОНУ́ЧЕНКО Валерій Васильович (05. 01. 1942, с. Нова Іолча Гомел. обл., Білорусь) – фахівець у галузі картоплярства. Канд. тех. н. (1979). Закін. Білорус. ін-т меха­нізації та електрифікації с. госп-ва (Мінськ, 1969). Відтоді працював у Ін-ті картоплярства УААН (смт Немішаєве Бородян. р-ну Київ. обл.): від 1990 – зав. відділу технології, 1995–99 – заст. дир. з наук. роботи, 1999–2004 – дир.; від 2004 очолює ТОВ «Сервісцентр “Картоплярство”» (с. Жовт­неве Бородян. р-ну). Наук. дослідження: розроблення конструкцій фрезер. робочих органів для вирощування картоплі; визначення сировин. зон для картоплеперероб. пром-сті; обґрунтування технол. процесів пе­рероблення картоплі. Під його кер-вом розроблено екологічно безпечні зонал. ресурсо­ощадні технології вирощування кар­топлі.

Пр.: Система машин для виробництва картоплі. К., 1980; Індустріальна технологія виробництва картоплі у Лісостепу. К., 1983; Довідник картопляра. К., 1991; Механізація виробництва картоплі. К., 1991; Методичні рекомен­дації щодо проведення досліджень з картоплею. Немішаєве, 2002 (усі – спів­авт.).

О. М. Опанасенко


Покликання на статтю