Конопльов В’ячеслав В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Конопльов В’ячеслав В’ячеславович

КОНОПЛЬО́В В'ячеслав В'ячеславович (08. 03. 1957, м. Ахтубінськ Астра­хан. обл., РФ) – правознавець. Канд. психол. (2001), д-р юрид. (2007) н., проф. (2010), чл.-кор. НАПрНУ (2010). Закін. Сімфероп. вище військ.-політ. уч-ще (1981), Військ.-політ. академію (Москва, 1990), Нац. ун-т внутр. справ (Харків, 2002). Від 1981 перебу­вав на військ. службі; 1990–96 викладав у Сімфероп. вищому військ.-політ. уч-щі; від 1996 – у Крим. юрид. ін-ті Харків. ун-ту внутр. справ (Сімферополь): 1999–2000 – нач. каф. соц.-екон. дисциплін, 2000–01 – нач. каф. спец. та фіз. підготовки, 2001–03 – нач. каф. адм.-правових дис­циплін, 2003–05 – 1-й проректор із навч. та метод. роботи, 2005–08 – нач. Ін-ту; 2009–11 – 1-й проректор Одес. ун-ту внутр. справ; від 2011 – проф. каф. адм. права та процесу Хар­­ків. ун-ту внутр. справ. Наук. до­­слідж.: проблеми психології та педагогіки ВШ, теорія упр. в ор­ганах внутр. справ, адм. право та процес, юрид. психологія.

Пр.: Обліки в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ: Навч. посіб. Сф., 2007; Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.-практ. коментар. К., 2008; Кодекс Украи­ны об административных правонарушениях: Научно-практ. комментарий. Х., 2008; Адміністративне право Украї­­ни: Навч. посіб. Х., 2009 (усі – спів­авт.).

А. В. Басов


Покликання на статтю