Конопльов Костянтин Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Конопльов Костянтин Георгійович

КОНОПЛЬО́В Костянтин Георгійович (29. 08. 1929, м. Саратов, РФ) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (1992), проф. (1995). Закін. Ленінгр. вище військ.-мор. інж. уч-ще (нині С.-Пе­тербург, 1952). Служив на флоті (1953–56); працював у Севастоп. вищому військ.-мор. інж. уч-щі (1956–93) та ун-ті ядер. енергії та пром-сті (1993–2006); від 2006 – проф. каф. судн. і пром. електромех. систем Севастоп. тех. ун-ту. Наук. дослідження: стійкість синхрон. і асинхрон. машин у динам. режимах, якість електр. енергії в корабел. електроенер­гет. системах, автомат. регулювання напруги синхрон. генера­торів.

Пр.: Изменение фазного напряжения при импульсном регулировании синхронных генераторов // Пром­элек­тро. 2005. № 5; 2006. № 5; 2007. № 3; 2008. № 2; Трехфазные короткие замы­кания в судовых и береговых электро­энер­гетических системах. Св., 2007; Системы автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов. Св., 2007; Импульсное регулирование синхронных генераторов. Св., 2008.

В. І. Трощенко


Покликання на статтю