Конох Микола Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Конох Микола Семенович

КО́НОХ Микола Семенович (09. 07. 1950, смт Карнаухівка, нині Дні­продзержин. міськ­ради Дніпроп. обл.) – філософ. Канд. істор. (1984), д-р філос. (2003) н. Закін. Дніпроп. (1973) та Київ. (1997) ун-ти. Учителював; від 1977 – у Дніпродзержин. тех. ун-ті: 1988–91 – зав. підготов. відділ., 1991–96 – проректор з соц. та правових питань, від 2003 – зав. каф. історії України, українознавства та правознавства і проф. каф. філософії та соц.-політ. наук, вод­­ночас 2003–04 – декан екон. ф-ту, від 2005 – ф-ту соціології та філології. Наук. дослідження: соц. філософія, філософія освіти ВШ та права. Спів­автор низки навч. посібників, зокрема «Фінансове право», «Основи інтелектуальної власності» (обидва – 2008), «Філософія екзистенціалізму» (2009; усі – Дніпродзержинськ).

Пр.: Формування нової філософії освіти в Україні. Соціально-філософський аналіз. К., 2001; Проблема тлумачення права у мові соціальної філософії // Актуал. філос. та культурол. проблеми сучасності: Зб. наук. пр. К., 2003; Соціологія особистісної ідентич­ності в просторі права. Дніпродзержинськ, 2009 (спів­авт.); Місцеве самоврядування: історія та сьогодення. К., 2010; Філософія екзистенціалізму в художніх творах авторів Європи та Аме­рики. Дніпродзержинськ, 2010 (спів­авт.).

В. І. Кошелєв


Покликання на статтю