Комар Віталій Корнійович — Енциклопедія Сучасної України

Комар Віталій Корнійович

КОМА́Р Віталій Корнійович (26. 01. 1939, Харків – 29. 12. 2012, там само) – фахівець у галузі фізики напівпровідників і діелектриків. Канд. фіз.-мат. (1970), д-р тех. (2002) н. Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Харків. ун-т (1961). Працював відтоді у Харків. фіз.-тех. ін-ті; від 1963 – в Ін-ті монокристалів НАНУ (Харків): від 1990 – зав. відділу напівпровідник. оптич. кристалів. Розробив технологію одержання оптич. високопрозорих монокристалів селеніду цинку для лазер. техніки, серію елементів і приладів інфрачерв. техніки; технологію одержання великогабарит. кристалів типу АІІВVI, кри­­сталів CdZnTe під високим тиском інерт. газу для приладів ра­­діац. техніки та кристалів ZnSe, легов. хромом, для лазерів ін­­фрачерв. діапазону.

Пр.: Anomalous physical properties of ZnSe crystals grown from the melt // Functional Materials. 1998. Vol. 5, № 4; Диэлектрические свойства кристаллов Cd1-xZnxTe, выращенных из расплава // НМ. 2001. Т. 37, № 5 (спів­авт.); Кристаллы Cd1-xZnxTe для полу­проводниковых детекторов рентгеновского и гамма излучения // Функцион. материалы для науки и техники. Х., 2001 (спів­авт.); Полупроводниковые кристаллы соединений АІІВVI: Выращи­­вание, исследование, применения. Х., 2002 (спів­авт.); Полупроводниковые кристаллы АІІВVI: (Cr, Fe) – новый класс лазерных материалов инфракрасного диапазона // Кристаллические мате­риалы для фотоники. Х., 2008 (спів­авт.).

В. М. Пузіков, В. А. Чебанов


Покликання на статтю