Комнік Юрій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Комнік Юрій Федорович

КО́МНІК Юрій Федорович (29. 01. 1931, м. Бердянськ, нині Запоріз. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1981). Держ. пре­­мія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Харків. політех. ін-т (1956), де і працював. Від 1964 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 1970 – зав. відділу кінет. властивостей металів, від 2002 – гол. н. с. Досліджує особливості фіз. властивостей металів у тонких шарах, електрон. кінет. явищ у тонких плівках та низьковимір. провідниках. Виявив квант. розмірні осциляції провідності тонких плівок сурми й олова, встановив кореляції електрон. властивостей аморф. металів з їх координац. структу­рою, спостеріг ефекти слабкої локалізації електронів у плівках напівметалів і відокремлені внес­ки в квант. інтерференції від ефек­тів слабкої локалізації та взаємо­дії, визначив часи релаксації електронів у дельта-шарах і їх температурну залежність.

Пр.: Физика металлических пленок. Размерные и структурные эффекты. Москва, 1979; Electron flow diffraction in a point contact // Phys. Rev. B. 1997. Vоl. 56 (спів­авт.); Эффекты слабой локализации и взаимодействия носителей заряда в двумерном дырочном газе в германиевой квантовой яме в гетероструктуре SiGe/Ge/SiGe // ФНТ. 2006. Т. 32 (спів­авт.); Quantum inter­fe­ren­ce effects in p-Si(1-x)Ge(x) quantum wells // J. Low Temp. Phys. 2010. Vol. 159 (спів­авт.).

О. М. Калиненко


Покликання на статтю