Комов Ігор Леонтійович — Енциклопедія Сучасної України

Комов Ігор Леонтійович

КО́МОВ Ігор Леонтійович (19. 05. 1934, м. Ростов-на-Дону, РФ – 24. 08. 2007, Київ) – гірничий інженер-геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1977), проф. (1986). Держ. пре­­мія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Ростов. ун-т (1958). Відтоді працював в Ангар. геол.-розв. експедиції (м. Красноярськ); 1965–66 – у Далекосхід. політех. ін-ті (м. Владивосток); 1966–85 – у ВНДІ синтезу мінерал. сировини (м. Александров; усі – РФ); від 1985 – зав. каф. геодезії Дніпроп. інж.-буд. ін-ту; від 1989 – пров. н. с. Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворен­ня НАНУ, 1996–2007 – Ін-ту геохі­мії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України (обидва – Київ). Наук. до­слідж. у галузях геології та гео­хімії родовищ корис. копалин, радіоекології.

Пр.: Радиационная минералогия. Москва, 1982; Геохимические методы поисков месторождений неметаллических полезных ископаемых. Мос­ква, 1982 (спів­авт.); Природный кварц и его физико-химические свойства. Мос­ква, 1985 (спів­авт.); Основные пробле­мы радоновой безопасности. К., 2005 (спів­авт.); Радиационная минералогия и геохимия. К., 2006; Неметаллические полезные ископаемые (ресур­сы, оценка, комплексное использование). К., 2007 (спів­авт.).

Літ.: 70-летие доктора геолого-минералогических наук И. Л. Комова // Зб. наук. пр. Ін-ту геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України. К., 2004. Вип. 9.

І. Ф. Шраменко


Покликання на статтю