Компанієць Антоніна Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Компанієць Антоніна Михайлівна

КОМПАНІ́ЄЦЬ Антоніна Михайлівна (05. 05. 1949, м. Єнакієве Сталін., нині Донец. обл.) – лікар-трансфузіолог, кріобіолог. Д-р мед. н. (1992). Закін. Харків. мед. ін-т (1972). Працювала лікарем. 1980–90 та від 1994 – в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): від 1999 – зав. відділу кріопротекторів; 1990–91 – ст. н. с. Всесоюз. наук. гематол. центру; 1992–94 – пров. н. с., гол. н. с. НДІ дит. гематології (обидва – Москва). Наук. дослідження: створення кріопротекторів і багатокомпонент. кріозахис. середовищ для кріоконсервування та збереження при низьких т-рах біол. об’єктів; дія чинників консервування (низь­кі т-ри, режими охолодження) на морфофункціон. властивості клітин крові та ін. біол. об’єк­тів. За участі К. розроблено методи консервування концентра­тів тромбоцитів, програми транс­фузій. терапії анеміч. і тромбоцитопеніч. синдромів у дорослих та дітей з гемобластозами й аплазіями кровотворення.

Пр.: Криопротекторы и криоконсер­ванты (основные направления исследований) // Криобиология. 1985. № 2; Тромбоцитотерапия при заболеваниях системы крови // ГТ. 1994. № 2; Рефрактерність хворих з тромбоцитопенічним геморагічним синдромом до трансфузій тромбоцитів // Гематологія і переливання крові: Міжвід. зб. К., 2008. Т. 2, вип. 34; Криоконсервирование тромбоцитов. 1. Разработка крио­консервантов на основе комбинаций криопротекторов и исследование их эффективности // ПКр. 2009. Т. 19, № 3 (спів­авт.).

В. І. Гарбуз

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Гарбуз . Компанієць Антоніна Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4629 (дата звернення: 18.10.2021)