Компанієць Вікторія Віталіївна — Енциклопедія Сучасної України

Компанієць Вікторія Віталіївна

КОМПАНІ́ЄЦЬ Вікторія Віталіївна (23. 12. 1969, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (2012). Закін. Харків. ін-т інж. залізнич. транспорту (1993). Відтоді працювала на вироб-ві; від 1997 – в Укр. академії заліз­­нич. транспорту (Харків): від 2013 – проф. каф. економіки, орг-ції та упр. підпр-вом. Наук. дослідження: упр. розвитком соц.-екон. систем у духовно-морал. і соціокультур. координатах; особ­ливості соц.-екон. систем, зокрема системи упр. сх.-сло­­в’ян. (пра­вослав.) цивілізації; оцін­ка якості труд. життя працівників та упр. труд. поведінкою.

Пр.: Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-мо­ральному та соціокультурному вимірі. Ч. 1–2. Х., 2011–12; Етичні основи біз­несу: Навч. посіб. Х., 2012 (співавт.); Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту: Підруч. Х., 2013 (співавт.); Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експерт­ні оцінки). Д., 2013 (співавт.).

В. Л. Дикань

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Л. Дикань . Компанієць Вікторія Віталіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4630 (дата звернення: 13.06.2021)