Кон Людвиґ Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кон Людвиґ Йосипович

КОН Людвиґ Йосипович (02. 04. 1907, Париж – 07. 07. 1973, Оде­са) – фахівець у галузі промислової автоматики. Канд. тех. н. (1940). Закін. Одес. політех. ін-т (1931), де відтоді (з перервою) й працював: засн. і зав. (1963–70) каф. автоматизації тепло­енергет. процесів, проф. цієї каф. (1971–73); 1941–49 – доц. Одес. ін-ту інж. мор. флоту. Наук. дослідження: методи автоматизації керування теплоенергет. проце­сами на пром. підпр-вах. Розроблені ним АСК технол. проце­сами впроваджено на підпр-вах з вироб-ва цукру України та Мол­дови, суперфосфат. з-ді (м. Джам­бул, Казахстан), хім.-металург. комбінаті (м. Сіверсь­кодонецьк Луган. обл.), сажово­му з-ді (м. Вол­гоград, РФ). Впро­вадив у вироб-во дозатор сипких матеріалів, хроматограф тощо.

Пр.: Руководящие указания по вы­­бору и настройке регуляторов тепло­энергетических и технологических про­­цессов. О., 1961; Автоматизация процессов в электротехнических циклон­ных установках // Оборудование, его эксплуатация, ремонт и защита от кор­­розии в химической промышленности: Тех. и экон. информация. Москва, 1969; Математическое моделирование движения полидисперсной шихты в цик­лонных плавильных камерах // Динамика тепловых процессов: Мат. респ. семинара. К., 1972; Характеристика цик­лонных плавильных печей как объек­тов управления и схема регулирования // Энерготехнол. циклон. комбини­ров. и комплекс. процессы: Мат. VI нац.-тех. совещания, Москва, ноябрь 1970. Москва, 1972. Ч. 1 (усі – спів­авт.).

Літ.: Денисов Ю. С., Бондарь В. И. История Одесского политехнического в очерках. 2-е изд. О., 2003.

Ю. К. Тодорцев

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. К. Тодорцев . Кон Людвиґ Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4644 (дата звернення: 17.10.2021)