Конакова Раїса Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Конакова Раїса Василівна

КОНАКО́ВА Раїса Василівна (04. 08. 1941, с. Польцо, Мордовія, РФ) – фізик. Д-р тех. н. (1987), проф. (1991). Держ. премії УРСР (1984) та України (1995) в галузі н. і т. Закін. Мордов. ун-т (м. Саранськ, 1964). Працювала на з-ді «Елек­­тро­випрямляч» (Саранськ, 1964–67); у НДІ «Оріон» (1970–73); від 1973 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (обидва – Київ). Брала участь у розроб­ленні потуж. силових фототиристорів, надвисокочастот. лавин. діодів з бар’єром Шотткі та р–n-переходом; запропонувала та впровадила у вироб-во методи прогнозування надійності напівпровідник. надвисокочастот. діодів і транзисторів, радіац.-технол. методи керування пара­метрами напівпровідник. струк­тур і мікрохвильових приладів на їх основі, високонадійні високотемпературні контактні сис­теми з дифузій. бар’єрами на основі фаз впровадження.

Пр.: Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов. К., 1986; Структурная релаксация в полу­проводниковых кристаллах и при­бор­ных структурах. К., 1994; Межфазные взаимодействия и механизмы деградации в структурах металл–InP и металл–GaAs. К., 1999; Фазы внедрения в технологии полупроводниковых при­боров и СБИС. Х., 2008; Карбид кремния: Технология, свойства, применение. Х., 2010 (усі – спів­авт.).

В. М. Томашик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Томашик . Конакова Раїса Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4649 (дата звернення: 25.09.2021)