Конахович Георгій Филимонович — Енциклопедія Сучасної України

Конахович Георгій Филимонович

КОНАХО́ВИЧ Георгій Филимонович (30. 01. 1944, м. Васильків Київ. обл.) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Д-р тех. н. (1993), проф. (1996). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1968), де відтоді й працює (нині Нац. авіац. ун-т): 1986–99 – заст. декана ф-ту ра­­діо­електрон. обладнання, 1999–2009 – декан ф-ту телекомунікацій та захисту інформації, вод­­ночас 1994–2002 – проф. каф. експлуатації та ремонту борт. радіоелектрон. обладнання, від 2002 – зав. каф. телекомунікац. систем. Наук. дослідження: тех. екс­­плуатація авіац. техніки; засоби захисту інформації в телекомунікац. системах; теорія і практика побудови сучас. телекому­нікац. систем.

Пр.: Системы и оборудование проводной связи аэропортов. Москва, 1980; Принципы построения и эксплуа­тации систем связи воздушных судов. К., 1989; Организация системы технического обслуживания и ремонта ра­диоэлектронного комплекса самолета ТУ-204. К., 1991; Основы развития мо­­биль­ных телеком­му­никационных сис­­тем. К., 1997; Авіа­ційна безпека. К., 2004; Системи радіо­зв'язку: Навч. посіб. К., 2004; Компьютерная стеганография. К., 2006.

Є. С. Сікорський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Є. С. Сікорський . Конахович Георгій Филимонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4654 (дата звернення: 25.10.2021)