Кондак Михайло Андріанович — Енциклопедія Сучасної України

Кондак Михайло Андріанович

КО́НДАК Михайло Андріанович (26. 05(07. 06). 1894, с. Яблунівка, нині Прилуц. р-ну Черніг. обл. – 10. 10. 1971, Київ) – фахі­вець у галузі теплотехніки. Д-р тех. н. (1940), проф. (1930). Засл. діяч н. і т. УРСР (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1926), де відтоді (з перервою) й працював: 1927–31 – декан мех. ф-ту, 1931–41 – зав. каф. котлобудування та па­рових машин, 1944–71 – зав. каф. теплоенергет. установок, водночас 1946–47 – проректор з наук. роботи; за сумісн. 1946–52 – заст. дир. з навч. і наук. ро­­боти, дир. НДІ цукр. пром-сті, 1952–54 – зав. відділу Ін-ту використання газу АН УРСР (обидва – Київ). На евакуації 1941–42 – зав. каф. теплотехніки Том­ського ін-ту залізнич. транс­пор­ту (РФ), 1942–44 – зав. теплового відділу Ін-ту теплофізики АН УРСР. Досліджував проблеми підвищення теплової ефективності теплосилового устатку­вання (парові котли та двигуни), створення нової теплоенергет. апаратури безперерв. дії. Розро­бив газогенератори вели­кої оди­нич. потужності для гази­фікації твердих палив, високо­ефек­тив­ні камери згоряння для газотурбін. установок.

Пр.: Паровики. Х.; К., 1932; Модер­низация малометражных паровых кот­лов. Москва, 1947 (спів­авт.); Общая теп­­ло­техника: Учеб. пособ. Москва; Ленинград, 1960 (спів­авт.); Газотурбинная установка для теплофикации. К., 1965 (спів­авт.); Специальные вопросы котельных установок. К., 1965; Новые типы паровых и водогрейных котлов // Вест. Киев. политех. ин-та. 1965. № 2; Сравнительная установка с использованием тепла горячих газов // Там само. 1972. № 9 (спів­авт.).

М. М. Бесхмельніцина


Покликання на статтю