Кондогурі Володимир Всеволодович — Енциклопедія Сучасної України

Кондогурі Володимир Всеволодович

КОНДОГУ́РІ Володимир Всеволодович (06(18). 01. 1890, Одеса – 30. 03. 1944, там само) – фізик. Канд. фіз.-мат. н. (1935, без захисту дис.). Навч. у Новорос. ун-ті (Оде­­са, від 1908), на фіз.-мат. відділ. одноріч. курсів Одес. навч. окру­гу (1914–15). Викладав у Одесі у жін. г-зіях (1914–20), Реал. уч-щі св. Павла (1916–17), у серед. шко­лах (1920–22), на вечір. кур­­сах Наркомшляху (1923–30), у худож. школі (1925–27). У 1929–31 – асист., зав. фіз. лаб., фіз.-газового відділу Укр. н.-д. хім.-радіол. ін-ту; потім очолював фіз. відділення у створених на його базі Ін-ті рідкіс. металів (від 1932) та Н.-д. хім. ін-ті (від 1935); у цей період водночас працював в Ін-ті інж. водного транс­порту, Фіз.-хім.-матем. ін-ті, Ун-ті, Фіз. ін-ті (від 1934 – ст. н. с.), Ін-ті господарників та підвищення кваліфі­кації інж.-тех. працівників Нар­комваж­прому (1938–39 – зав. фіз.-хім. каф.; усі – Одеса). Наук. дослідж. у галузі молекуляр. фі­зики. Вивчав вплив радіоактив. випромінювання, електрич. і маг­ніт. полів на кристалізацію переохолодж. рідких ді­електриків. Брав участь у дослідж. радіоактивності Солікам. калієвих відкладень (Перм. обл., РФ), вугілля Кузнец. (РФ) і Донец. басейнів. Розробив установку для точного вимірювання магніт. кон­стант. Під час 2-ї світ. вій­ни залишився в окупов. Одесі, продовжував займатися наук. діяль­ністю, викладав в Ун-ті Трансністрії. За участь у підпіл. русі був розстріл. ґестапо. Посмертно 1967 нагородж. медаллю «За від­вагу».

Пр.: Вплив електричного та магнітного поля на кристалізацію перестужених рідин // Зап. Держ. фіз. ін-ту в Одесі. 1928. Т. 1, вип. 1; Методика опре­деления актиния // ЖЭТФ. 1934. Т. 4, вып. 3; Кристалізація переохолодженої сірки в електричному і магнітному полях // Тр. Одес. ун-ту. Фізика. 1940. Т. 2; К вопросу о влиянии примесей на кристаллизацию переохлажденных жид­костей // ЖЭТФ. 1941. Т. 11, вып. 6.

Літ.: Варич Л. За 10 днів до звільнення // За наук. кадри. 1964, 9 квіт.

І. Е. Рікун


Покликання на статтю