Кондра Сергій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кондра Сергій Григорович

КО́НДРА Сергій Григорович (20. 11. 1880, с. Пироги, нині Глобин. р-ну Пол­­тав. обл. – 26. 05. 1938, Київ) – книгознавець, бібліограф, музикознавець, геодезист. Закін. реал. уч-ще та Моск. межевий ін-т (1902). Працював у земле­­впорякувал. органах, зокрема 1914–18 – неодмін. чл. Ромен. (згодом Прилуц.) землевпоряд­­кувал. комісії Полтав. губ. 1917 вступив до УПРС. Був співроб. Межевого департаменту у Києві (1918) та землевпорядкувал. підвідділу Прилуц. земвідділу (1920); викл. геодезії і чл. пед. ради Прилуц. нар. ун-ту (1918–19); викл. математики і геодезії агроном. профшколи у с. Карпилівка Ромен. округи на Полтавщині (1921–23); інструктором відділу землевпорядкування Держземфондів НКВС (1923–25); інспектором Київ. меліозему НКВС (1926); викл. геодезії Київ. землевпорядкувал. меліорат. технікуму (від 1927); ученим секр. Укр. наук. ін-ту книгознавства (1928–31) та водночас – геодезистом в Укр. геол.-розв. упр. У 1930-х рр. – зав. картогр. відділу НДІ геології АН УСРР, викладав у Київ. ун-ті та меліорат. ін-ті. Публікувався у ж. «Книгарь», «Бібліологічні віс­­ті». Одним з перших в Україні виклав основи міжнар. десятк. бібліогр. класифікації, поставив завдання укладання реєстру укр. періодики, визначивши 3 періо­­ди її існування, та покажчика статей, розпочав ведення реєстру. Брав участь в укладанні словника книгознав. термінів і рос.-укр. словника муз. термінів в Ін-ті мовознавства АН УРСР. Чл. Муз. т-ва ім. Леонтовича (від 1927). Розробив інструкцію до нотографування. 17 січня 1938 заарешт., 22 квітня того ж року за звинуваченням у контррев. націоналіст. діяльності засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1956.

Пр.: Бібліотечна класифікація по де­­цимальній системі // Книгарь. 1918. № 7; Завдання української журнальної бібліографії // Там само. № 15; Бібліометр або книгомір // Бібліол. вісті. 1927. № 4; Особливості нотографії // Там са­­мо. 1928. № 1; Стандартизація паперових форматів // Там само. 1930. № 1; Український науково-дослідчий інститут книгознавства // Там само. 1928. № 1; 1929. № 2–3; 1929. № 4.

Літ.: Ковальчук Г. І. Співробітники УНІК – жертви політичних репресій // Наук. пр. НБУВ. 1999. Вип. 2.

ДА: ЦДАВОУ. Ф. 166, оп. 12, спр. 3550 (особова); ЦДАГОУ. Ф. 263, спр. 33667Ф.П.

Г. І. Ковальчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. І. Ковальчук . Кондра Сергій Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4694 (дата звернення: 22.10.2021)