Кондрат Василь Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Кондрат Василь Федорович

КО́НДРАТ Василь Федорович (16. 03. 1946, с. Нижня Велесниця Коломий. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2005). Закін. Львів. ун-т (1968). Учителював; працю­вав у Фіз.-хім. ін-ті АН УРСР (1971–73); від 1976 – в Ін-ті при­клад. проблем механіки і математики НАНУ (з перервою; обидва – Львів): 1980–86 і 2003–05 – ст. н. с., від 2005 – в. о. заст. дир. з наук. роботи Центру матем. моделювання. Від 1986 – ст. н. с. Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ту; від 1989 – Ін-ту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР (оби­два – Львів); 1991–2000 – доц. каф. мед. і біол. фізики Львів. мед. ун-ту. Наук. дослідження: магнітотермомеханіка електропро­від. тіл; механіка спряжених полів у локально неоднорід. тілах; віброеволюц. процеси в неліній. континуал. системах; локально градієнтна електромагнітотермомеханіка.

Пр.: Магнитотермоупругость элек­тро­­проводных тел. К., 1982 (спів­авт.); Основы сейсмоэлектроразведки. Мос­ква, 1995 (спів­авт.); Фізико-математичне моделювання складних систем. Л., 2004 (спів­авт.); Рівняння електромагнітної механіки пористого насиченого середовища // Фіз.-матем. моде­лювання та інформ. технології. 2005. Вип. 1; Mechanical and еlectromagnetic wave іnteraction in linear isotropic die­lec­trics with local mass displacement and polarization inertia // Vibrations in Phy­si­cal Systems. Poznan, 2010. Vol. 24 (спів­авт.).

В. О. Міщенко


Покликання на статтю