Кондратенко Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Анатолій Миколайович

КОНДРАТЕ́НКО Анатолій Миколайович (06. 12. 1935, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург) – фізик, публіцист. Д-р фіз.-мат. н. (1973), проф. (1975). Премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1980). Закін. Харків. ун-т (1958). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті (1959–71): від 1967 – ст. н. с.; від 1972 – у Харків. ун-ті: від 1981 – зав., від 1991 – проф. каф. заг. та приклад. фізики. Наук. дослідж. у галузі фізики плазми та плазм. електроніки: теорія плазм. хвилеводів, поверхн. хвиль на межі плазми з різними середовищами, методи керування пучк.-плазм. нестійкістю та підвищення коефіцієнтів корис. дії пучк.-плазм. підсилювачів і генераторів, кінет. та нелінійна теорії пучк.-плазм. нестійкості, проникнення електромагніт. поля у плазму. Голова Харків. обл. т-ва «Просвіта» (від 1990), засн. і гол. ред. г. «Журавлик» (від 1993). Автор низки праць на істор. й богослов. тематику під псевд. Андрій Куліш і Богдан Богослов: «Етнічні вій­ни проти українців» (К., 2007), «Європейські гуни в описах давніх авторів» (2007), «Старий Заповіт очима християнина» (2008; обидві – Харків) та ін.

Пр.: Плазменные волноводы. Мос­ква, 1976; Проникновения поля в плаз­му. Москва, 1979; Поверхностные и объем­ные волны в ограниченной плаз­ме. Москва, 1985; Основы плазменной электроники. Москва, 1988 (спів­авт.); Вступ до теоретичної плазмової електроніки: Навч. посіб. Х., 2000.

Літ.: Анатолій Миколайович Кондратенко (До сімдесятиріччя від дня народження): Біобібліогр. покажч. Х., 2006; Професори Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Біобібліогр. довід. Х., 2009.

М. Ю. Ранюк, В. М. Куклін


Покликання на статтю