Кондратенко Валерій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Валерій Володимирович

КОНДРАТЕ́НКО Валерій Володимирович (09. 10. 1948, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999), проф. (2008). Закін. Харків. політех. ін-т (1972), де і працює від 1974 (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1992 – пров. н. с., від 2000 – гол. н. с. каф. фізи­­ки металів та напівпровідників. Наук. дослідження: фазові та структурні перетворення, механізми формування і структура багатошар. нанорозмір. плівк. композицій, рентґенівська оптика та мікроскопія.

Пр.: Структурные и фазовые превращения в многослойных рентгеновских зеркалах при их конденсации и отжиге // Поверхность. Рентгеновс­­­кие, синхротронные и нейтронные исследования. 1999. № 1; Sc–Si normal in­­cidence mirrors for VUV interval of 35–50 nm // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research А. 2000. Vol. 448, № 1–2 (спів­авт.); Study of fast diffusion species in Sc/Si multilayers by W-based marker analysis // Thin Solid Films. 2006. Vol. 513, № 1–2 (спів­авт.); Mechanism of radiation damage to Sc/Si multilayer mirrors under EUV laser irradiation // J. Physics D. 2009. Vol. 42, № 12 (спів­авт.); Рентгеновская микроскопия в области «углеродного окна» с использованием многослойной оптики и лазерно-плазменного источника // ЖЭТФ. 2009. Т. 136, вып. 5(11) (спів­авт.).

Є. М. Зубарев

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Є. М. Зубарев . Кондратенко Валерій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4699 (дата звернення: 28.09.2021)