Кондратенко Наталія Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Наталія Вікторівна

КОНДРАТЕ́НКО Наталія Вікторівна (14. 04. 1940, Харків – 27. 12. 2010, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1988). Закін. Київ. ун-т (1967). Від 1969 працювала в Ін-ті орган. хімії НАНУ (Київ): від 1976 – ст. н. с. Наук. дослідження: синтез ароматич. та аліфатич. сполук із фторовміс. замісниками і визначення їхньої електрон. будови; різноманітні типи фторовміс. барвників.

Пр.: Трифторметилсульфонил-имино­производные диоксида серы, ее оксо­­галогенидов и их селеносодержащих аналогов // ЖОРХ. 1999. Т. 35, № 1; Фторсодержащие сульфоксиды // Журн. орган. и фармацевт. химии. 2003. Т. 1, № 3–4; A novel synthetic route to thia­­cyanine dyes containing a perfluorinated polymethine chain // Dyes and Pigments. 2008. Vol. 79, № 3; Synthesis of the first representative of perfluorinated polyme­thine dicarbothiacyanine dyes // J. of Fluorine Chemistry. 2010. Vol. 131, № 2 (усі – спів­авт.).

В. Ю. Пашинник


Покликання на статтю