Кондратенко Олександр Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Олександр Павлович

КОНДРАТЕ́НКО Олександр Павлович (11. 03. 1945, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (1992), проф. (1993). Закін. Військ. інж. радіотех. академію ППО (Харків, 1968), де й працював 1975–93 (нині Харків. ун-т Повітр. Сил); 1993–96 – нач., 1996–2003 – проф. каф. прий­­мал. і передавал. пристроїв Хар­­ків. військ. ун-ту; від 2003 – проф. каф. автомоб. техніки Академії внутр. справ МВС України (Хар­ків). Досліджує радіотех. характеристики пристроїв багатопозиц. радіолокації, способи та методи підвищення завадозахищеності та використання но­вих методів радіолокації для під­вищення інформативності радіолокац. систем.

Пр.: Синтез оптимальных и адап­­тивных алгоритмов обнаружения многокомпонентного сигнала на фоне ком­плекса помех // Наука и оборона: Сб. науч. тр. К., 1994. № 3; Защита инфор­мационных комплексов от непредна­меренных помех с использованием адаптивных методов // Сб. науч. тр. Харьков. воен. ун-та. 1999. № 3 (спів­авт.); Синхронизация позиций в разнесенной системе с передающими стан­циями сотовой связи // Радио­элек­трон. и компьютер. системы. К., 2005. № 3; Принципы и варианты построения радиолокационной системы с использованием излучения мобильной связи // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. Х., 2006. № 4 (спів­авт.); Якісний аналіз основних підходів до створення спеціальних (поліцейських) машин // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. Сил. 2010. Вип. 2 (спів­авт.).

Г. В. Пєвцов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. В. Пєвцов . Кондратенко Олександр Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4714 (дата звернення: 24.10.2021)