Кондратенко Петро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Петро Васильович

КОНДРАТЕ́НКО Петро Васильович (12. 07. 1952, с. Новоселівка Гадяц. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі пло­­дівництва. Чоловік Т. Кондратенко. Д-р с.-г. н. (2001), проф. (2004), акад. НААНУ (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Премія ім. Л. Симиренка НАНУ (2003). Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1974). Від 1980 працює в Ін-ті садівництва НААНУ: 1991–96 – заст. дир. з наук. ро­­боти, від 1996 – дир.; водночас 1996–2002 – зав. каф. садівництва Нац. аграр. ун-ту (обидва – Київ). Акад.-секр. Відділ. рослинництва УААН (2002–06). Вивчає придатність окремих регіонів України для пром. вирощування яблуні з урахуванням ґрунт. та клімат. чинників, можливості використання вегетатив. підщеп, роль сорту в адаптації яблуні до умов зони вирощування.

Пр.: Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. К., 1996; Сорти яблуні, імунні до парші. К., 1996 (спів­авт.); Клонові підщепи для створення інтенсивних насаджень яблуні в Україні // Садівництво: Міжвід. зб. К., 1998. Вип. 46; Агроекологічні складові вирощування яблуні в Україні // ВАН. 2000. № 5; Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові національної програми поступу промислового садівництва України: макрогалузевий ас­­пект. К., 2008 (спів­авт.); Економіка та організація промислового садівниц­тва України. К., 2010 (спів­авт.).

В. І. Хауст


Покликання на статтю