Кондратенко Петро Геннадійович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Петро Геннадійович

КОНДРАТЕ́НКО Петро Геннадійович (06. 04. 1953, м. Сталіно, нині Донецьк) – лікар-хірург. Син Г. Кондратенка, чоловік М. Конькової. Д-р мед. н. (1990), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2007). Держ. премія України у галузі н. і т. (2009). Премія АМНУ (2009). Закін. Донец. мед. ін-т (1976). Працював лікарем. Від 1985 – у Донец. мед. ун-ті: зав. каф. хірургії (від 1998). Засн. і гол. ред. «Українського журналу хірургії» (від 2008). Досліджує ефективність застосування малоінвазив. (ендо-, лапароскопіч. і пункцій.) методів лікування гострих та хроніч. захворювань органів черев. порожнини. Запропонував нові способи діа­гностики, консерватив. і опера­тив. лікування гострої кровотечі трав. каналу, ускладнень ви­­разк. хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, захворювань панкреатобіліар. зони.

Пр.: Экстренная хирургия желчных путей: Руководство для врачей. Д., 2005; Острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала: Практ. руководство. Д., 2006; Гастроинтестинальная эндоскопия: Практ. ру­­ководство. Д., 2007; Острый панкреатит. Д., 2008; Продленная эпиду­раль­ная анестезия – один из путей снижения операционно-анестезиологического риска у больных при острой хирургической патологии // Укр. журн. хі­­рургії. 2009. № 4 (усі – спів­авт.).

Літ.: Донец. мед. ун-т.

Г. К. Северин

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. К. Северин . Кондратенко Петро Геннадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4717 (дата звернення: 22.10.2021)