Кондратенко Петро Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Петро Олексійович

КОНДРАТЕ́НКО Петро Олексійович (03. 01. 1944, с. Пристроми Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1992). Засл. діяч н. і т. України (2001). Закін. Київ. ун-т (1967). Працював в Ін-ті фізики АНУ (1972–92): від 1989 – пров. н. с.; нач. відділу природн. наук ВАК України (1992–2006); водночас від 2003 – у Нац. авіац. ун-ті (усі – Київ): від 2007 – зав. каф. теор. фізики. Наук. дослідження: оптика твердого тіла, фізика мо­­лекул, оптич. запис інформації, ієрархія фіз. полів. Запропонував узагальн. теорію дифузії мо­­лекул в не­однорід. полімер. ша­­рах; метод дослідж. структур. фаз. переходів у молекуляр. кри­­сталах; виявив механізми фотоадгезій мікрокристалів до сві­­тлочутл. шарів і релаксацій молекул з високозбудж. станів; екс­периментально довів існування дислокац. екситонів.

Пр.: Исследование спектров возбуждения низкотемпературной флуоресценции монокристаллов антрацена // УФЖ. 1981. Т. 26, № 9 (спів­авт.); Роль электростатического взаимодей­ствия в процессах комплексо­образова­ния // ТЭХ. 1986. Т. 22, № 5; Диффузия кислорода при сенсибилизированном фотоокислении в неоднородных аморф­ных полимерных слоях // ХФ. 1987. Т. 6, № 6; Дислокації в молекулярних кристалах // ЖФД. 1999. Т. 3, № 4; Фотохімічна дія світла: Навч. посіб. К., 2005; Фізика високо­збуджених станів у світлочутливих матеріалах на основі барв­ників // Наукоємні технології. 2009. № 2 (спів­авт.).

В. С. Манжара


Покликання на статтю