Кондратов Владислав Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратов Владислав Тимофійович

КОНДРА́ТОВ Владислав Тимофійович (13. 08. 1945, м. Здолбунів Рівнен. обл.) – фахівець у галузі метрології. Д-р тех. н. (2001), проф. (2006). Закін. Львів. полі­тех. ін-т (1968). Працював 1970–72 у проблем. лаб. росту рослин Білорус. с.-г. академії (м. Гор­кі Могильов. обл.); від 1975 – в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1976 – кер. групи, від 1989 – зав. лаб. наук. приладобудуван­ня, від 1996 – пров. н. с. Запропонував теорію надлишк. вимірювань величин різної фіз. при­­роди (з автоматич. виключенням системат. похибок); синтезував гнучкі ймовірнісно-фіз. моделі метрол. відмов засобів вимірю­вання.

Пр.: Теория метрологической на­деж­ности: функция распределения Кондратова–Вейбулла // Вісн. Хмельн. ун-ту. Тех. науки. 2008. № 3; Теория избыточных измерений: основные из­­мерительные операции // Там само. 2010. № 1; Метроника, вероятностно-физические модели метрологических отказов средств измерений и их графические портреты // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. 2010. № 1; О фундаментальности физических теорий // Законодательная и приклад. метрология. 2010. № 1.

В. І. Водотовка


Покликання на статтю