Кондратьєв Радомир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратьєв Радомир Іванович

КОНДРА́ТЬЄВ
 Радомир Іванович (14. 08. 1926, м. Ізяслав, нині Хмельн. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1980), проф. (1981). Закін. Львів. ун-т (1956). Відтоді працював у органах прокуратури Терноп. обл.; від 1965 – у Львів. ун-ті: 1974–91 – зав., від 1991 – проф. каф. труд., аграр. і екол. права; від 1995 – зав. каф. теорії та істо­­рії держави і права, водночас 2000–05 – проректор з наук. ро­­боти, 2005–10 – перший проректор Хмельн. ун-ту упр. та пра­­ва. Наук. дослідження: теорія та історія держави і права, правове регулювання труд. відносин, фі­­лософія права.

Пр.: Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. Л., 1977; Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов. Л., 1988; Прин­­ципові питання збереження лікарської таємниці // Вчені Поділля: Фундам. наук. пр. Ч. 2. Хм.; В., 1999 (спів­авт.); Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях // Вісн. Хмельн. ін-ту регіон. упр. та права. 2004. № 3; Моральний імператив у правозастосуванні // ПрУ. 2010. № 5.

Т. М. Ясінська


Покликання на статтю