Кондратьєв Юрій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратьєв Юрій Григорович

КОНДРА́ТЬЄВ Юрій Григорович (23. 10. 1953, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1990). Держ. пре­­мія України у галузі н. і т. (1998). Закін. Київ. ун-т (1975), де від 1978 й працював. 1986–2003 – в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 2001 – зав. відділу матем. фі­­зики; водночас 1987–90 – проф. Київ. політех. ін-ту та Київ. ун-ту; від 1997 – дир. дослідниц. центру «BiBoS» (Білефельд–Бонн), дослідник Бонн. ун-ту (1997–2000; обидва – Німеччина); проф. Білефельд. (від 2000), Редінґен. (Велика Британія, 2007–08) та Нац. пед. (Київ, від 2008) ун-тів. Наук. діяльність присвяч. питан­ням нескінченновимір. аналізу (простори функцій з нескінчен. кількістю змінних і диференціал. оператори на них; форми та оператори Діріхле мір на ліній. просторах, спектрал. теорія опе­­раторів Діріхле), матем. основ квант. статист. фізики, теорії сто­хаст. процесів. Дослідив ґратчасті системи статист. механіки, які є моделями квант. ангармоніч. кристалів. Один із засн. теорії евклід. ґіббсових станів. Спільно з С. Альбеверіо, М. Рьок­нером та Т. Куною розвинув ана­ліз на неліній. конфігурац. просторах нескінчен. систем матем. фізики.

Пр.: Спектральные методы в бесконечномерном анализе. К., 1988 (англ. перекл. – Spectral Methods in Infinite-Dimensional analysis. In 2 Vols. Dor­drecht; Boston; London, 1995); Существование и априорные оценки для евклидовых гиббсовских состояний // Тр. Моск. матем. об-ва. 2006. Т. 67; On non-equilib­rium stochastic dynamics for interacting particle systems in continuum // J. Func­tional Analysis. 2008. Vol. 255, № 1; Indi­­vidual based model with competition in spatial ecology // SIAM J. Mathematical Analysis. 2009. Vol. 41, № 1; The Sta­­tis­tical Mechanics of Quantum Lattice Sys­­tems: A Path Integral Approach. Zurich, 2009; Ergodicity of non-equilibrium Glau­ber dynamics in continuum // J. Func­tional Analysis. 2010. Vol. 258, № 9 (усі – спів­авт.).

Д. Л. Фінкельштейн


Покликання на статтю