Кондратьєва Галина Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кондратьєва Галина Миколаївна

КОНДРА́ТЬЄВА Галина Миколаївна (19. 06. 1949, м. Гришка-Буда, Литва) – мовознавець. Д-р філол. н. (1994). Закін. Борисоглєб. пед. ін-т (Воронез. обл., РФ, 1970). Учителювала; від 1979 – у Борисоглєб. пед. ін-ті (з перер­вою): 1984–86 – ст. викл. каф. рос. мови; від 1986 – у Запоріз. ун-ті: від 1995 – проф. каф. рос. мови, каф. нім. філології, від 2002 – проф. каф. теорії та практики перекла­ду; у Запоріз. інж. академії: 2003–04 – проф. каф. перекладознав­ства. Наук. дослідження: лінгвофілос. напрям у лінгвістиці.

Пр.: Обобщенность как структурно-семантическая категория в совре­мен­ном русском языке. Москва, 1993; Ло­­гико-семантические пропозитивы. Мос­ква, 1996; Лингвофилософское на­прав­ле­ние в исследовании языковой сис­­темы. Орел, 1997; Логико-семан­ти­чес­кие пропозитивы как формы лингвофилософских категорий. Екатеринбург, 1997; Единицы лингвофилософии. Л., 1999.

І. Л. Мацегора

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. Л. Мацегора . Кондратьєва Галина Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4759 (дата звернення: 23.10.2021)