Кондратьєва Надія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Кондратьєва Надія Василівна

КОНДРА́ТЬЄВА Надія Василівна (01. 06. 1925, Луганськ – 30. 04. 2012, Київ) – альголог. Д-р біол. н. (1973), проф. (1995). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1985). Закін. Київ. ун-т (1949). Працювала 1952–56 в Укр. с.-г. академії; 1956–2012 – в Ін-ті ботаніки НАНУ (обидва – Київ): гол. н. с. (від 1986). Наук. праці присвяч. морфол.-системат., онтоморфол., популяц.-морфол. та флорист. дослідж. синьозелених водоростей. Одна із засн. напрямів з вивчення ґрунт. водоростей України та популяц. морфології прокаріот. водорос­тей, а також альгосозології як розділу фітосозології. Спів­ав­торка «Визначника прісноводних водоростей Української РСР» (вип. 1, ч. 2, К., 1968).

Пр.: Морфология и систематика гор­могониевых водорослей, вызываю­щих «цветение» воды в Днепре и днепровских водохранилищах. К., 1972; Морфогенез и основные пути эволюции гор­­могониевых водорослей. К., 1975; Мор­­фо­логия популяций прокариотических водорослей. К., 1989; О принципах от­­бора видов водорослей Украины, подлежащих первоочередной охране // Альгология. 2002. Т. 12, № 1; Основы альгосозологии. К., 2008 (спів­авт.).

Літ.: Памяти Надежды Васильевны Кондратьевой (01. 06. 1925 – 30. 04. 2012) // Альгология. 2012. № 3.

П. М. Царенко, Т. Л. Олійник


Покликання на статтю