Кондратьєва Світлана Віталіївна — Енциклопедія Сучасної України

Кондратьєва Світлана Віталіївна

КОНДРА́ТЬЄВА Світлана Віталіївна (07. 02. 1926, м. Курськ, РФ – 15. 01. 2004, м. Гродно, Білорусь) – психо­лог. Д-р психол. н. (1978), проф. (1981), акад. Нац. академії осві­ти Респ. Білорусь. Засл. діяч н. Респ. Білорусь. Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1950). Працювала викл. Микол. (1950–51), Кам'янець-Поділ. (1951–57), Львів. (1958–60) пед. ін-тів; зав. каф. психології Дрогоб. пед. ін-ту (1960–79); від 1979 – у Грод­нен. ун-ті (Білорусь): від 1981 – зав. каф. психології. Наук. дослідження: психологія праці й особистості вчителя, соц. перцепція, психол. регулювання комунікатив. діяльності, формування здіб­ностей і характеру особистості, акмеол. закономірності станов­лення професіоналізму.

Пр.: Психолого-педагогические проб­лемы общения: Учеб. пособ. Гродно, 1982; Учитель – ученик. Москва, 1984; Психология труда и личности учителя: Учеб. пособ. Минск; Гродно, 1991 (спів­авт.); Возрастная и педагогическая пси­хология: Учеб. пособ. Гродно, 1993. Ч. 1; 1995. Ч. 2; Развитие идей Б. Г. Ананьева о человеке как субъекте познания других людей // Вест. Академии пед. и соц. наук. 1997. № 2.

І. М. Невмержицька, Л. А. Авгуль


Покликання на статтю