Кондратюк Віталій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратюк Віталій Євгенович

КОНДРАТЮ́К Віталій Євгенович (20. 12. 1971, Київ) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (2010). Закін. Нац. мед. ун-т (Київ, 1997). Працював ліка­­рем. 2000–11 – в Ін-ті геронтоло­­гії НАМНУ: від 2009 – пров. н. с.; водночас 2010–11 – в. о. зав. відділу кардіології Ін-ту клін. ра­­діології Нац. наук. центру радіац. медицини НАМНУ (обидва – Київ); від 2011 – проф. каф. внутр. медицини № 2 Нац. мед. ун-ту. Вивчає вікові та статеві особливості фізіології старіння серц.-судин. системи; патогенез артеріал. гіпертензії, поєднаної з ішеміч. хворобою серця і цукр. діабетом; перебіг, питання діагностики й терапії серц.-судин. захворювань в осіб з різними ревматич. патологіями.

Пр.: Напрямки використання методу електрокардіографії високого підсилен­­ня // УКЖ. 2010. № 2; Електрична не­­гомогенність міокарда у пацієнтів з гі­­пертонічною хворобою у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу // Кро­­во­­обіг та гемостаз. 2011. № 3–4; Анти­­фос­­фолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложнос­­ти диагностики // Серце і судини. 2013. № 3(43); усі – співавт.

К. М. Амосова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю