Кондратюк Олександр Пантелеймонович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратюк Олександр Пантелеймонович

КОНДРАТЮ́К Олександр Пантелеймонович (10. 12. 1918, с. Моделів, нині Радомишл. р-ну Житомир. обл. – 02. 12. 2006, Київ) – педагог. Д-р пед. н. (1973), проф. (1974). Учас­­ник 2-ї світ. вій­ни. Бойові на­­городи. Навч. у Київ. пед. ін-ті (1935–37), закін. Київ. ун-т (1940). Учителював. Працював відп. секр. Терноп. відділу т-ва «Знан­ня» (1952–59); в Укр. НДІ педа­­гогіки (1959–64): від 1960 – зав. відділу піонер., комсомол. та по­­зашкіл. роботи; зав. каф. педагогіки Укр. с.-г. академії (1964–76); зав., проф. каф. педагогіки Пед. ін-ту іноз. мов (1976–94); гол. н. с. Ін-ту педагогіки і психо­­логії профес. освіти АПНУ (1996–2000; усі – Київ). Наук. дослідження: морал. виховання учнів, упр. навч. процесом у ВШ, пед. осно­ви орг-ції вихов. роботи у серед. спеціаліз. навч. закладах. Автор розділу в кн. «Економіка вищої освіти України: Тенденція та механізм розвитку» (К., 2006).

Пр.: Педагогічне стимулювання в процесі формування поведінки учнів. К., 1963; Методи і форми організації навчання. К., 1975 (спів­авт.); Розвиток соціалістичної теорії морального ви­­ховання молоді. К., 1977; Виховання учнівської молоді на засадах націо­­наль­них культурних традицій // Профес.-ху­дожня освіта України: Зб. наук. пр. К.; Чк., 2003. Вип. 2; Система виховної ро­­боти в професійно-технічному навчаль­­но­му закладі: Навч.-метод. посіб. К., 2006.


О. М. Отич, С. О. Соломаха


Покликання на статтю