Кондрахін Віталій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кондрахін Віталій Петрович

КОНДРА́ХІН Віталій Петрович (21. 01. 1952, м. Сталіно, нині Донецьк) – гірничий інженер-механік. Син П. Кон­драхіна. Д-р тех. н. (1999), проф. (2001). Закін. Донец. політех. ін-т (1973), де відтоді й працює (нині тех. ун-т): 1999–2011 – проф. каф. гірн. машин, від 2011 – зав. каф. гірн.-завод. транс­порту та логістики. Основні напрями наук. досліджень: імітац. матем. моделювання робочих процесів, оптимізація та імовір­нісні методи розрахунків на міц­ність гірн. комбайнів, забій. скребк. конвеєрів і дробил. машин.

Пр.: Эргономика и дизайн: Учеб. по­­соб. Д., 2000; Прогнозирование индиви­дуального остаточного ресурса горных машин // Вібрації в техніці та техно­логіях. 2007. № 1(46); Особенности и функциональная модель мехатронного очистного комплекса // Горное обору­дование и электромеханика. 2008. № 5; Электрические механизмы перемещения очистных комбайнов. Д., 2010; Анализ компоновочных схем ком­­байнов для выемки тонких пластов по критериям энерговооруженности // Наук. пр. Донец. тех. ун-ту. Сер. гірн.-електромех. 2011. Вип. 21 (усі – спів­авт.).

С. І. Аввакумов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю