Кондрахін Іван Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кондрахін Іван Петрович

КОНДРА́ХІН Іван Петрович (17. 11. 1931, с. Крив­цово, нині Брян. обл., РФ) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1981), проф. (1984). Закін. Моск. вет. академію (1957). Працював вет. лікарем, у Гол. упр. ветеринарії Мін-ва с. госп-ва СРСР (1964–70); заст. дир. з наук. роботи ВНДІ незараз. хвороб тварин (м. Воронеж, РФ, 1970–72); у Моск. вет. академії (1972–91): від 1983 – проф. каф. внутр. незараз. хвороб, водночас 1983–86 – декан вет. ф-ту; від 1991 – зав. каф. терапії та клін. діагностики Пд. філії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнол. ун-т» (Сімферополь). Вивчає порушення обміну речовин, шлунк.-кишк. та леген. захворювання телят, проблеми підвищення резистентності й імун. статусу тварин. Описав вторинну остеодистрофію у корів і бичків на відгодівлі; етіол. та патогенет. зв'язок ожиріння, кетозу й остеодистрофії. Запро­понував методи терапії та профілактики кетозу, остеодистро­фії, післяполог. гіпокальціємії у корів.

Пр.: Алиментарные и эндокринные болезни животных. 1989; Внутренние незаразные болезни сельскохозяй­ственных животных: Учеб. 1991; Мето­ды ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справоч. 2004 (спів­авт.); Эндокринные, аллергические и аутоиммунные болезни животных. 2007; Наследственные болезни и пороки развития животных. 2008 (спів­авт.); усі – Москва.

Літ.: Хлєвной О. К. Кондрахін Іван Петрович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001; Иван Петрович Кондрахин: Биобиблиогр. указ. лит-ры за 1963–2005 гг. Сф., 2005.

В. Д. Зарічний


Покликання на статтю