Кондрашов Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кондрашов Олександр Миколайович

КОНДРАШО́В Олександр Миколайович (12. 08. 1974, Київ) – фахівець у галузі державного управління. Канд. екон. н. (2003), д-р н. з держ. упр. (2009). Закін. Київ. ун-т цивіл. авіації (1996), Акаде­мію держ. податк. служби Украї­ни (м. Ірпінь Київ. обл., 2002). Від 1997 працював у органах податк. міліції Києва; 2009–11 – нач. Держ. податк. інспекції у Голосіїв. р-ні Києва; від 2012 – 1-й заст. голови Держ. податк. служби у Київ. обл.; водночас від 2011 – доц. каф. держ. упр. та місц. самоврядування Академії муніцип. упр. (Київ). Наук. дослідження: організац.-екон. меха­нізм регулювання інновац. діяль­ності в пром-сті України, держ. регулювання структур. розвитку пром-сті.

Пр.: Основні напрями та пріоритети інноваційної діяльності в промисловос­ті України. К., 2002; Промисловість в національній інноваційній системі Украї­ни: Підруч. К., 2005 (спів­авт.); Промис­лова політика в Україні: теорія, методо­логія, практика управління. Д., 2008; Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні. Д., 2010 (спів­авт.).

В. П. Фурлет


Покликання на статтю