Кондрашов Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кондрашов Сергій Іванович

КОНДРАШО́В Сергій Іванович (02. 07. 1950, Харків) – фахівець у галузі вимірювально-інформаційної тех­­ніки. Д-р тех. н. (2005), проф. (2006). Закін. Харків. політех. ін-т (1973), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 2001 – зав. каф. вимірюв.-інформ. техніки. Наук. дослідження: вбудовані системи тес­­тового контролю метрол. харак­теристик та методи підвищення точності систем і вимірюв. перетворювачів; прилади та ме­тоди вимірювання електр. величин.

Пр.: Методи підвищення точності систем тестових випробувань електричних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах. Х., 2004; Сертификация и подтверждение соответствия в Украине: Учеб. пособ. Х., 2006 (спів­авт.); Метрологическое обеспечение и проверка средств измерений электрических величин: Учеб. пособ. Х., 2007 (спів­авт.); Невизначеність вимірювання: Навч. посіб. Х., 2010; Техніч­не регулювання та підтвердження відповідності в Україні: Підруч. Х., 2010.

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю