Кондращенко Володимир Якович — Енциклопедія Сучасної України

Кондращенко Володимир Якович

КОНДРА́ЩЕНКО Володимир Якович (06. 05. 1941, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург) – фахівець у галузі комп'ю­терного моделювання. Д-р тех. н. (1985), проф. (1994). Закін. Моск. авіац. ін-т (1964), де відтоді й працював; від 1981 – в Ін-ті проб­лем моделювання в енергети­ці НАНУ: від 1988 – зав. відді­лу автоматизації проектування енер­гет. установок; за сумісн. від 1989 – проф., 2002–03 – зав. каф. інформ. систем Нац. ун-ту харч. технологій (оби­­два – Київ). Наук. дослідження: інтелектуал. методи і засоби моделювання малих тепломех. сис­­тем у системах автоматизов. проектування (зокрема авіац. сис­теми кондиціювання повітря); автоматизов. системи оператив. планування і супроводу заходів протидії надзвичай. ситуаціям; оперативна електронна картографія; системи моделювання знань і норматив. документації; логічне програмування у моделюванні складних систем і процесів.

Пр.: Автоматизация моделирования сложных теплоэнергетических устано­вок. К., 1987 (спів­авт.); Моделирование газовых и жидкостных распредели­тельных систем. К., 1990 (спів­авт.); Син­­тез структури угрупувань сил та засобів при проектуванні заходів протидії комплексним надзвичайним ситуаціям // Моделювання та інформ. технології: Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моде­лювання в енергетиці. К., 2000. Вип. 6; Функциональные возможности и архитектура программно-инструменталь­ной среды построения и обработки модели предметной области на основе логико-вычислительных семантических сетей // Там само. 2004. Вип. 27 (спів­авт.); Концепція автоматизованої побудови алгоритмів моделювання тех­нічних систем сітьової топології шляхом логічного виведення на їх функ­ціо­наль­ній схемі // Там само. 2008. Вип. 46.

А. Л. Яловець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. Л. Яловець . Кондращенко Володимир Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4812 (дата звернення: 24.10.2021)