Кондращенко Олена Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Кондращенко Олена Володимирівна

КОНДРА́ЩЕНКО Олена Володимирівна (24. 08. 1955, Харків) – фахівець у галузі хімічної технології в'яжучих ма­­теріалів. Дочка В. Бабушкіна. Д-р тех. н. (2004), проф. (2006). Закін. Харків. політех. ін-т (1978), де й працювала до 1979; від 1982 – у Харків. академії міського госп-ва: від 2005 – проф. каф. технології буд. вироб-ва та буд. матеріалів. Наук. дослідження: фіз.-хім. основи вироб-ва буд. матеріалів та виробів на їхній основі.

Пр.: Фізико-хімічні дослідження цементних композицій для безавтоклавних виробів // Зб. наук. пр. Харків. ака­демії залізнич. транс­порту. 2000. Вип. 37; О влиянии коллоидно-химических и осмотических явлений на процессы гид­­ратации, твердения и коррозии вяжущих веществ и бетонов // Строит. мате­риалы и изделия. 2003. № 8(22); Спра­вочник строителя: Современ. строит. материалы. Х., 2008; Теоретический подход к вопросу выбора химических добавок для повышения водонепроницаемости бетона // Вісн. Одес. академії буд-ва та арх-ри. 2008. № 31; Особенности движения обожженного материала в камере томления при реа­лизации двухстадийной технологии тепловой обработки гипса // Галузеве машинобудування. Будівництво: Зб. наук. пр. П., 2009. Вип. 23 (усі – спів­авт.).

Л. М. Шутенко


Покликання на статтю