Кондурар Володимир Трифонович — Енциклопедія Сучасної України

Кондурар Володимир Трифонович

КОНДУРА́Р Володимир Трифонович (22. 08. 1911, с. Нові Миндрешти Бессараб. губ., нині Синжерей. р-ну, Молдова – 14. 05. 1990, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі прикладної математики, теоретичної та небесної механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. За­­кін. Моск. ун-т (1934). Працював у Дніпроп. ун-ті, Дніпроп. ін-ті інж. залізнич. транс­порту, Ново­черкас. індустр. ін-ті; 1946–70 – в Іванов. енергет. ін-ті (обидва – РФ): 1963–70 – зав. каф. вищої математики; 1970–90 – у Дніпроп. інж.-буд. ін-ті: 1970–85 – зав., 1985–90 – проф. каф. вищої математики. Досліджував рух двох еліпсоїдів під дією взаєм. притягання, поступал.-обертал. рух сфероїдів і штуч. супутників під дією притягання, вплив фігури Місяця на його рух.

Пр.: О точках либрации в ограниченной обобщенной задаче трех тел // Бюл. Ин-та теор. астрономии. 1972. Т. 13, № 2(145); Необходимые и достаточ­ные условия существования Лагранжевых и Эйлеровых решений общей задачи трех твердых тел // Механика твердого тела. 1981. Вып. 13; Решение Лагранжа и Эйлера общей задачи 3-х твердых тел // Почти периодичес. орби­ты в небес. механике. Москва, 1990 (усі – спів­авт.).

Т. А. Шпаковська


Покликання на статтю