Конечний Станіслав — Енциклопедія Сучасної України

Конечний Станіслав

КОНЕ́ЧНИЙ Станіслав (Konečný Stanislav; 06. 12. 1949, м. Левоча, нині Сло­ваччина) – словацький історик. За­кін. Ун-т ім. П. Шафарика у Пря­шеві (1973). У 1985 здобув ступ. д-ра філософії, 1991 захистив канд. дис. «Становище та розвиток української нацменшини у Словаччині в роках 1948–1960». Учителював (1975–84); працював у Сх.-словац. музеї (1984–85) та Ін-ті сусп. наук Словац. АН (1985–91) у Кошицях. Від 1991 займається самост. наук. дослід­женнями. Вивчає історію українців Словаччини, словац.-укр. взаємини. Співпрацює з укр. істор. установами та орг-ціями. Вмі­щує публікації у період. вид. і наук. збірниках Словаччини, Че­хії, України та Польщі. Чл. Словац. істор. т-ва (1984), Асоц. україністів Словаччини (1994), Т-ва історії та культури Центр. Європи (1997), Словац. т-ва для закордон. політики (1997), Комісії словац. та укр. істориків (2008).

Пр.: K politickému a sociálnoekonomi­ckému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Ko­­šice, 1991 (спів­авт.); Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953. Praha, 1994 (спів­авт.); Rusíni/Ukra­­jinci v zrkadle polstoročia: niektoré aspek­­ty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod, 1999; Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20 storočia: k vybra­­ným výsledkom historicko-sociologického výskumu v roku 2000. Prešov, 2000 (спів­авт.); Ukrajinská národná rada Prjašev­ščiny v dokumentoch. Prešov; Košice, 2006 (спів­авт.); Капитолы з історії Русинів на Словеньску. Пряшів, 2009; Ekonomické aspekty vo vývoji národnostnej štruktúry obyvateľstva severovýchodného Sloven­ska // Наук. зб. Музею укр. культури в Свид­нику. Т. 26. Пряшів, 2011.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю