Коник Григорій Станіславович — Енциклопедія Сучасної України

Коник Григорій Станіславович

КО́НИК Григорій Станіславович (02. 11. 1961, с. Опака Дрогоб. р-ну Львів. обл.) – вчений-агроном, селекціонер. Д-р с.-г. н. (2013). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1986). У 1990–2010 працював у Передкарпат. філії (с. Лішня Дрогоб. р-ну) Ін-ту землеробства і тваринництва зх. регіону НААНУ (нині Ін-т с. госп-ва Карпат. регіону НААНУ, с. Оброшине Пустомитів. р-ну Львів. обл.): від 1995 – заст. дир. з вироб-ва, від 1996 – зав. лаб. насінництва, від 1997 – заст. дир. з науки, від 1999 – дир.; від 2011 – перший заст. дир. цього Ін-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – селекція багаторіч. трав. Брав участь у створенні сортів мітлиці білої Галичанка, конюшини гіб­­ридної Придністровська, костри­­ці тростинної Смерічка, костриці червоної Говерла, тимофіївки лучної Підгірянка та ін.

Пр.: Використання мутагенезу в селекції багаторічних злакових трав // Вісн. Львів. аграр. ун-ту. Агрономія. 2012. № 16; Агроекобіологічні основи створення та використання лучних фітоценозів. Л., 2013 (співавт.); Взаємо­­зв'яз­­ки між кормовою і насіннєвою продуктив­­ністю та їх елементами у сортозразків тимофіївки лучної // Передгірне та гір. землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. зб. наук. пр. Л.; Оброшине, 2013. Вип. 55, ч. 2 (спів­авт.).

Г. М. Седіло

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю