Коні Анатолій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Коні Анатолій Федорович

КО́НІ Анатолій Федорович (Кони Ана­­толий Фёдорович; 28. 01(09. 02). 1844, С.-Пе­тербург – 17. 09. 1927, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – російський правознавець. Його мати актриса І. Юр'єва походила із Полтав. губ. Від 1861 навч. на фіз.-мат. ф-ті С.-Пе­тербур. ун-ту. Після його закриття 1865 закін. юрид. ф-т Моск. ун-ту зі ступ. канд. н. за дослідж. «О не­­обходимой обороне». Розпочав підготовку до професор. звання на каф. кримінал. права, однак через заборону закордон. відряджень перейшов на роботу до судових установ, зокрема 1867–70 був товаришем прокурора у Харкові. Від 1871 – прокурор, від 1877 – голова С.-Пе­тербур. окруж. суду. 1878 під його головуванням відбувся резонанс. процес над В. Засулич за звинуваченням у замаху на градоначальника С.-Пе­тер­бур­га Ф. Трепова. К. підписав виправдал. вердикт присяжних, за що переведений на посаду го­­ло­­ви цивіл. департаменту С.-Пе­тер­бур. судової палати. Від 1885 – обер-прокурор кримінал. касац. департаменту. 1888 керував роз­­слідуванням обставин аварії ім­­ператор. потяга побл. ст. Бірки Зміїв. пов. Харків. губ. (нині смт Нововодолаз. р-ну Харків. обл.), 1894 – загибелі пароплава «Володимир» побл. Одеси. Засуджував каральну політику цар. режиму, обстоював принцип незалежності суддів від влади, закликав поважати людську гід­­ність на судових процесах. Сучасники відзначали блискучий оратор. стиль К. 1890 Харків. ун-т присвоїв йому ступ. д-ра кримінал. права за сукупністю праць (без захисту дис.). Обра­ний почес. чл. С.-Пе­тербур. АН у галузях юриспруденції (1896) і літ-ри (1900), почес. чл. Моск. ун-ту (1892). У 1907–17 – чл. Держ. ради Рос. імперії, 1918–22 – проф. Петрогр. ун-ту (нині С.-Пе­тербург). 1919 заарешт. ВЧК, звільнений за клопотанням Наркомосу. 1924 з нагоди його 80-річчя відбулися урочис­ті збори РАН. Був знайомий із Л. Толстим, І. Тургенєвим, А. Че­­ховим, В. Короленком, товаришував із І. Гончаровим, І. Рєпіним, К. Станіславським, В. Не­­ми­ровичем-Данченком, К. Чуковським та ін., про багатьох з яких написав нариси.

Пр.: Очерки и воспоминания: Пуб­­лич. чтения, речи, статьи и заметки. С.-Пе­тербург, 1906; На жизненном пути. С.-Пе­тербург, 1912–13. Т. 1–2; Ревель; Берлин, [Б. г.]. Т. 3–4; Ленинград, 1929. Т. 5; Собрание сочинений: В 8 т. Москва, 1966–69; Воспоминания о пи­­сателях. Ленинград, 1969; Избранное. Москва, 1989.

Літ.: Памяти Анатолия Федоровича Кони // Тр. Пушкин. дома АН СССР. Москва; Ленинград, 1929; Андре­ева А. П. Памяти Анатолия Федоро­вича Кони // Правоведение. 1978. № 4; Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. Москва, 1981; Сашонко В. Н. А. Ф. Кони в Петербурге–Петрограде–Ленинграде. Ленинград, 1991.

Ю. С. Шемшученко


Покликання на статтю