Коніков Євген Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Коніков Євген Георгійович

КО́НІКОВ Євген Георгійович (30. 08. 1954, Одеса – 24. 03. 2013, там само) – геолог, гідрогео­лог. Д-р геол.-мінерал. н. (1995), проф. (2002). Закін. Одес. ун-т (1976), де відтоді й працював: від 1993 – зав. лаб. інж. геології узбережжя моря, водосховищ і гірських схи­­лів, водночас від 1996 – проф. каф. інж. геології та гідрогеології, 1994–2007 – заст. декана ге­­ол.-геогр. ф-ту. Осн. на­­прями наук. дослідж.: вивчен­ня четвер­­тин. геології Азово-Чорномор. басейну, моделювання та прогнозування інж.-геол. про­цесів, оцінювання техно-природ. та екол. ризиків.

Пр.: Инженерная геология СССР. Шельфы СССР. Москва, 1990 (спів­авт.); Гидрогеохимическая эволюция Азово-Черноморского бассейна в позднем плейстоцене и голоцене // Океанология. 1993. Т. 33, № 2; Особенности фор­мирования инженерно-геологических свойств глинистых лиманно-морских голоценовых грунтов // Геоэкология. 1994. № 3; Антропогенне забруднення геологічного середовища та ґрунтово-рослинного покриву: Навч. посіб. О., 2003 (спів­авт.); Інженерна петрологія (ґрунто­знавство): Навч.-метод. посіб.: В 3 ч. Ч. 1. Теоретичні та методологічні основи. О., 2009.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Є. А. Черкез, Г. С. Педан


Покликання на статтю