Конквест Роберт — Енциклопедія Сучасної України

Конквест Роберт

КО́НКВЕСТ Роберт (Conquest Robert; 15. 07. 1917, м. Малверн, Велика Британія) – британський історик, письменник, поет. Держ. премія України ім. Т. Шевченка (1994). Премія фундації О. і Т. Антоновичів (1987). Орден князя Яро­­слава Мудрого 5-го ступ. (2005). Навч. у Оксфорд. ун-ті (1936–39). Під час річної перерви у навч. відвідав Болгарію. Після повернення 1937 вступив до Британ. КП, з якої вийшов через 2 р. Служив у армії (1939–46). У 1946–56 – співроб. МЗС Великої Британії у Софії та при ООН. До 1956 працював у Відділі дослідж. інформації МЗС, створ. для боротьби з рад. пропагандою (осн. об'єкти вивчення – т. зв. країни третього світу і СРСР). 1956–60 – на викладац. роботі. 1960 ви­йшла його перша книга, присвяч. депортаціям народів у СРСР. Співроб. Ін-ту з вивчення Росії при Колумбій. ун-ті, де здобув докторат із рад. історії, Укр. наук. ін-ту Гарвард. ун-ту, Гуверів. ін-ту Стенфорд. ун-ту (усі – США). Один із провід. зх. радянологів. 1968 опубліковано кн. К. «The Great Terror: Stalin's Pur­ge of the Thirties» («Великий терор: сталінські чистки 30-х років»), що зробила його ім'я все­світньо відомим (2009 у повному обсязі перекладена і видана в Луцьку). Це було найбільш фун­дам. дослідж. механізмів сталін. терору (окремий розділ присвяч. Україні), що мало не лише наук., а й великий політ. резонанс. 1986 у кн. «The Harvest of Sorrow: So­­viet Collectivization and the Terror-Famine» («Жнива скорботи. Радянська колективізація і терор голодом», К., 1993) проаналізував причини й наслідки голоду в СРСР 1932–33 (особливу увагу приділено ситуації в Україні та антиукр. акцентам політики комуніст. режиму). Її покладено в основу докум. фільму канад. кінематографістів. Готуючи книгу, К. спів­працював з істориком Дж. Мейсом, який надав йому значну допомогу. Серед ін. праць, неодноразово перевиданих ба­­гатьма мовами, – «Lenin» («Ленін», 1972), «Inside Stalin's Secret Police: NKVD Politics, 1936–1939» («Таємна поліція Сталіна: політика НКВС, 1936–1939», 1985), «Stalin and the Kirov Murder» («Сталін і вбивство Кірова», 1988), «Tyrants and Typewriters» («Тирани і письменники», 1989), («Sta­­lin: Breaker of Nations» («Сталін: руйнівник націй», 1991). У 2000 опублікував узагальнюючу монографію про деструктивну силу комунізму – «Reflections on a Ra­­vaged Century» («Роздуми над сплюндрованим сторіччям», К., 2003). Він є також автором бага­тьох статей, фантаст. оповідань і трьох поет. збірників. Доробок К. – об'єкт постій. полеміки його прихильників і опо­нен­тів. Остан­ні вказують на над­мір­ну заполітизованість К., дорікають спів­працею із британ. спец­служ­бою, звинувачують в однобічному оцінюванні подій 1930-х рр. в Україні.

Літ.: Марочко В. «З найкращими побажаннями…»: Зустріч із Робертом Конквестом у Стенфордському універ­ситеті // День. 2006, 17 черв.; Шаповал Ю. Гра з ХХ століттям // Критика. 2006. Ч. 10; Сидорук А. Роберт Конквест проти імперії зла // ДТ. 2007, 14 лип.

Ю. І. Шаповал


Покликання на статтю