Коновалов Дмитро Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Коновалов Дмитро Петрович

КОНОВА́ЛОВ Дмитро Петрович (10(22). 03. 1856, с. Іванівка Верхньодніпров. пов. Катеринослав. губ., нині Вер­­хньодніпров. р-ну Дніпроп. обл. – 06. 01. 1929, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – хімік. Д-р філософії (1881), хімії (1885), проф. (1886), акад. АН СРСР (1923). Велика премія ім. Д. Менделєєва Рос. фіз.-хім. т-ва (1914). Закін. С.-Пе­тербур. гірн. ін-т (1878) і ун-т (1880). Від­­тоді працював у лаб. А. Кундта у Страсбурзі (Франція); від 1881 – у С.-Пе­тербур. ун-ті: 1886–1907 – екстраординар. проф. з аналіт. хімії, за сумісн. від 1890 – зав. каф. неорган. хімії та від 1891 – викл. курсу тех. хімії; водночас 1894–97 – проф. хімії С.-Петербур. ін-ту інж. шляхів сполучення; 1903–05 – дир. С.-Пе­тербур. гірн. ін-ту; 1907–08 – дир. Гірн. депар­таменту; 1908–15 – товариш мі­­ністра торгівлі та пром-сті; 1915–18 – проф. Петрогр. технол. ін-ту (нині С.-Пе­тербург); 1918–22 – зав. каф. орган. хімії ун-ту та проф. гірн. ін-ту, 1919–22 – дир. Н.-д. хім.-енергет. ін-ту у Кате­рино­славі (нині Дніпропетровськ). Брав участь у відновленні хім. пром-сті в Україні. 1922–29 – пре­зидент Гол. палати мір і ваги (Ленінград). Голова Рос. фіз.-хім. т-ва (1923–24 і 1927–28), чл. ко­­легії Вищої ради нар. госп-ва СРСР (від 1926). Учень О. Бутлерова, Д. Менделєєва. Наук. дослідження: хім. термодинаміка та кінетика, гетерогенні каталіт. процеси. Створив основи теорії перегонки рідких сумішей (1886); сформулював закони залежності віднос. складу компонентів у газовій і рідкій фазах розчинів від тиску пари і т-ри кипіння подвій. рідких систем (1881–84; згодом названі його іменем); обґрунтував ідеї про хім. природу розчинів (1886–1900), поняття автокаталізу (1886–88), вивів формулу для визначення швидкості автокаталіт. реакцій (1887).

Пр.: Об упругости пара растворов // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1884. Т. 16, вып. 1; С.-Пе­тербург, 1884; Ленинград, 1928; Об электропроводности раство­ров: Статья вторая // Там само. 1893. Т. 35, вып. 4; Об осмотическом давлении // Сб. Ин-та инж. путей сообщения. С.-Пе­тербург, 1899. Вып. 50; О взаимо­действии тел в растворе по данным их упругости паров // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Часть хим. 1907. Т. 39, вып. 1; Ма­териалы и процессы химической техно­логии: В 2 ч. Мос­ква; Ленинград, 1924.

Літ: Байков А. А. Д. П. Коновалов. Ленинград, 1928; Соловьев Ю. И., Кип­нис А. Я. Дмитрий Петрович Конова­лов. 1856–1929. Москва, 1964.

В. С. Савчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Савчук . Коновалов Дмитро Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4882 (дата звернення: 24.09.2021)