Коновалов Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коновалов Михайло Іванович

КОНОВА́ЛОВ Михайло Іванович (01(13). 11. 1858, с. Будихіно, нині Ярослав. обл., РФ – 25. 12. 1906, Київ) – фахівець у галузі органічної хімії, педагог. Д-р хімії (1893), проф (1896). Закін. Моск. ун-т (1884), де й працював до 1896. У 1896–99 – проф. та зав. каф. неорган. хімії Моск. с.-г. ін-ту; 1899–1906 – організатор і перший декан хім. відділ. та зав. каф. неорган. хімії, водночас 1902–04 – дир. Київ. політех. ін-ту (під його кер-вом 1903 відбувся перший випуск). 1905 із колегами виступив проти свавілля держ. чиновників та безправ'я у ВШ, підписавши «за­­яву 342». Осн. наук. праці присвяч. вивченню дії азот. кис­­лоти на орган. сполуки. Відкрив нітруючу дію азот. кислоти на граничні вуглеводи (реакція К., 1888); розробив методи отримання оксидів, спиртів, альдегідів, кетонів, а також виділення й очищення різних нафтенів; визначив будову вуглеводів. Разом зі співробітниками та студентами К. синтезував понад 400 хім. сполук. Автор наук.-популяр. нарисів «О воде» (1910), «О воздухе» та «О твердой земной коре» (обидва – 1911; усі – С.-Пе­тербург; Київ). У вестибюлі гол. корпусу Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» вста­новлено погруддя К., на фасаді корпусу – мемор. дошку (1985). Серед учнів – А. Думанський, В. Іжевський, В. Плотніков, С. Ре­­форматський, А. Чичибабін.

Пр.: Нафтены, гексагидробензолы и их производные. Тверь, 1889; О нонафтене и его производных // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1890. Т. 22; Нитрующее действие азотной кислоты на углеводороды предельного характера // Там само. 1893. Т. 25; Нитрующее действие кислоты на непредель­ные углеводороды // Там само. 1894. Т. 25; Важный способ преобразования вторичных и первичных нитросоединений в соответствующие оксиды и катионы или альдегиды // Ломоносов. сб. Москва, 1901 (спів­авт.); Практичес­кие занятия по общей химии: Пособ. Москва, 1906.

Літ.: Памяти Михаила Ивановича Ко­­новалова: Сб. Москва, 1908; Старосель­ский П. И., Никулина Е. П. Михаил Ива­нович Коновалов (1858–1906). Мос­ква, 1981; Константинов В. О. Ректори КПІ. К., 1998; Константинов В. О., Юрченко О. Г. М. І. Коновалов: Славетні імена Київ. політех. ін-ту. К., 2003.

В. О. Константинов


Покликання на статтю