Коновалов Сергій Карпович — Енциклопедія Сучасної України

Коновалов Сергій Карпович

КОНОВА́ЛОВ Сергій Карпович (19. 06. 1960, м. Окниця, Молдова) – фахівець у галузі хімічної океанографії. Канд. хім. (1990), д-р геогр. (2002) н., чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Закін. Моск. ун-т (1982). Відтоді працював у Севастоп. відділ. Держ. ін-ту океанографії; від 1992 – у Мор. гід­рофіз. ін-ті НАНУ (Севастополь): від 2002 – пров. н. с. Вивчає гід­рохім. структуру моря; розроб­­ляє моделі еволюції біогеохім. складових екосистем моря; досліджує роль природ. процесів, антропоген. вплив на бюджет біогеохім. компонентів води, аси­­мілятив. потенціал моря. Запро­понував і довів гіпотезу про при­роду субкисн. зони у Чорному морі та ін. анаероб. мор. басей­нах; визначив роль нижньобосфор. течії у формуванні, еволюції гідрохім. структури вод осн. пікноклину. Брав участь в укладанні «Національного атласу України» (К., 2007).

Пр.: Fluxes and budget of sulphide and ammonia in the Black Sea anoxic layer // J. of Marine Systems. 2001. Vol. 31, № 1–3; Параметризация химико-биологических процессов окисления и чис­ленное моделирование сезонного хода распределения нефтяных углеродов в аэробной зоне Черного моря // МГЖ. 2004. № 1; Basic processes of the Black Sea biogeochemistry // Oceanography. 2005. Vol. 18, № 2; К вопросу о формировании бюджета и закономерностях распределения кислорода и сероводорода в водах Черного моря // Морской экол. журн. 2006. № 3; Yucel Po­rewater redox species and processes in the Black Sea sediments // Chemical Geology. 2007. Vol. 245; Modeling the distribution of nitrogen species and iso­topes in the water column of the Black Sea // Marine Chemistry. 2008. Vol. 111 (усі – спів­авт.).

О. Є. Совга


Покликання на статтю