Коновець Світлана Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Коновець Світлана Володимирівна

КОНОВЕ́ЦЬ Світлана Володимирівна (13. 03. 1950, м. Здолбунів Рівнен. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2012). Закін. Київ. ун-т (1975). Відтоді працювала у Навч.-ме­тод. кабінеті естетич. виховання дітей та Центр. ін-ті удосконален­ня учителів (обидва – Київ). 1980–92 учителювала. 1992–2000 та від 2013 – ст. н. с. Ін-ту проблем виховання НАПНУ; 2000–13 – ст. н. с. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ (обидва – Київ). Вивчає питання естетич. та етич. виховання дітей і молоді, профес. підготовки викл. образо­твор. мист-ва.

Пр.: Підготовка вчителя образо­твор­чого мистецтва: Метод. посіб. Р., 2002; Творчий розвиток учителя образо­творчого мистецтва. Р., 2009; Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотвор­чого мистецтва вищих навчальних зак­ладів: Посіб. Кр., 2013; Технологія куль­тивування креативності вчителів обра­зотворчого мистецтва // Нові технології навч. 2013. № 79.

Н. Г. Ничкало


Покликання на статтю