Кононенко Алла Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кононенко Алла Павлівна

КОНОНЕ́НКО Алла Павлівна (08. 08. 1918, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 11. 11. 2002, Харків) – лікар-імунолог, мікробіолог. Д-р мед. н. (1971). Закін. Харків. мед. ін-т (1939), де й працювала 1948–66: від 1963 – доц. каф. мікробіології. 1939–48 – військ. лікар; 1967–78 – зав. лаб. імунології, групи імуноалергології Укр. НДІ охорони здоров'я дітей і підлітків (Харків). Вивчала проблеми застосування люмінесцент. аналізу в мікробіології, механіз­ми вза­ємодії клітин та флуоре­сцент. барвників, неспецифіч. імунітет у здорових дітей і підлітків та його особливості при пато­логіях.

Пр.: Выявление люминесцентным ме­­тодом бактериальных ферментов, рас­щепляющих аминокислоты // ЖМЭИ. 1963. № 5; Флуоресцирующие красители как средство выявления электри­ческих зарядов на поверхности и вну­три микробных клеток // Биофизика. 1969. Т. 14, вып. 1 (спів­авт.); Показания неспецифического иммунитета у детей и подростков, страдающих ожи­рением // Вопр. охраны материнства и детства. 1974. Т. 19, № 2 (спів­авт.); Состояние показателей неспецифического иммунитета у детей и подрос­тков при нарушении роста // ПЭ. 1974. Т. 20.

М. М. Коренєв


Покликання на статтю